Olivieri Cecchi, David Nicholas

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Experiencia docente: Linguaxes e Sistemas Informáticos, con máis de 15 anos de experiencia en docencia teórico-práctica en diversas materias de primeiro, segundo e terceiro ciclo, correspondentes a distintas Licenciaturas e Enxeñarías, así coma en materias de Grao e Posgrao.
Experiencia investigadora: Experto en técnicas/teoría de aprendizaxe e máquina, desenvolvemento de sistemas bioinformáticos, procesado dixital de imaxes biomédicas, física computacional, desenvolvemento de sistemas de visión por ordenador; con máis de 20 anos de experiencia, e máis de 30 publicacións en revistas internacionais.
Experiencia profesional: Máis de 4 anos como “Hardware Engineer” en Digital Equipment Corp. (EEUU). Máis de 10 anos como consultor externo no sector do software para empresas (en Quantex Consulting S.L.).

Datos de contacto

Despacho: 411
Teléfono: 988387018
Correo electrónico: olivieri@uvigo.gal