Gómez Meire, Silvana

Tipo: Contratada Doutora
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Profesora do Departamento de Informática desde 1999 con docencia nas titulacións da EnxeñaríaTécnica en Informática, Grao en Enxeñaría Informática, Programa de doutorado e Mestrado. Impartindo a maior parte da docencia en materias relacionadas coas redes de computadores.
Experiencia investigadora: Desenvolvemento da labor investigadora en diversos campos como a intelixencia artificial e as comunicacións de rede.
Experiencia profesional: Administradora de rede no Parque Tecnolóxico de Galicia entre 1996 e 1998 realizando tarefas de configuración e xestión da Intranet.

Datos de contacto

Despacho: 410
Teléfono: 988387017
Correo electrónico: sgmeire@uvigo.es
Titorías 1C:

Luns: 10:00-13:00
Martes: 10:00-13:00

Titorías 2C:

Luns: 16:00-17:30
Martes: 9:30-11:00
Xoves: 10:00-11:00
Venres: 10:00-11:00, 13:00-14:00

Titorías Outros Períodos:

Mércores: 10:00-13:00
Xoves: 10:00-13:00