Gómez Meire, Silvana

Tipo: Contratada Doctora
Departamento:
Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grado en Ingeniería Informática

Máster Universitario en Ingeniería Informática

Grado en Inteligencia Artificial

Experiencia docente: Profesora do Departamento de Informática desde 1999 con docencia nas titulacións da EnxeñaríaTécnica en Informática, Grao en Enxeñaría Informática, Programa de doutorado e Mestrado. Impartindo a maior parte da docencia en materias relacionadas coas redes de computadores.
Experiencia investigadora: Desenvolvemento da labor investigadora en diversos campos como a intelixencia artificial e as comunicacións de rede.
Experiencia profesional: Administradora de rede no Parque Tecnolóxico de Galicia entre 1996 e 1998 realizando tarefas de configuración e xestión da Intranet.

Datos de contacto

Despacho: 410
Teléfono: 988387017
Correo electrónico: sgmeire@uvigo.gal