Visión Artificial

Código:
Acrónimo: VIAR
Nome: Visión Artificial
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer, comprender e saber aplicar as técnicas básicas de procesado e análises de imaxe/vídeo dixital.

Coñecer, comprender e saber aplicar as técnicas básicas de representación e recoñecemento de patróns en visión artificial.

Coñecer, comprender e saber usar as tecnoloxías, marcos e librarías no ámbito da visión artificial.

Saber identificar as técnicas de visión artificial mellor adaptadas a un contexto operativo concreto.

Departamento:
Guía docente: