Vilares Ferro, Manuel

Tipo: Catedrático de Universidade
Departamento:
Área: Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial
Dedicación: Completa
Experiencia docente: Prof. asociado, CERICS (Francia) 1989-91 (label des Grandes Ecoles). Prof. asociado, Fac. Informática da UDC (1991-94). Prof. Titular de Universidad, Fac. Informática da UDC (1994-2001). Prof. Catedrático de Universidad, Fac. Informática da UVigo (2001-actualidade).
Experiencia investigadora: Investigador INRIA (Francia) 1987-91 (proxectos MODULEF, CROAP, CHLOE). Investigador invitado, CERICS (Francia) 1993 (label des Grandes Ecoles). Investigador principal en 6 proxectos nacionais (coordinador en 4), 7 autonómicos (coordinador en 5) e 4 multinacionais (coordinador en 4). Participante en outro proxecto multinacional. Coordinador da Rede Galega de Procesamento da Linguaxe e RI (2006-actualidade). Coordinador local de ESF Research Networking Programme: Evaluating Information Access Systems.
Experiencia profesional: Cooperacións con Esterel Technologies (sistemas en tempo real), Eptica-Lingway, Daedalus, Imaxin Software, Telémaco, 3.14 Financial Contents, El Correo Gallego (procesamento de linguaxe e recuperación de información).

Datos de contacto

Despacho: 302
Teléfono: 988387280
Correo electrónico: vilares@uvigo.es
Titorías 1C:

Luns: 16:00-17:00
Mércores: 9:00-13:00, 16:00-17:00

Titorías 2C:

Luns: 09:00-10:30, 12:00-12:30; 16:00-17:00
Venres: 10:30-12:30, 16:00-17:00

Titorías Outros Períodos:

Mércores: 09:00-14:00, 16:00-17:00