Romero González, Rubén

Tipo: Profesor invitado
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Parcial

Datos de contacto

Despacho: 409
Teléfono: 988387016
Fax: 988387001
Correo electrónico: rrgonzalez@uvigo.es
Titorías 1C:

Mércores: 9:00 - 11:00
Venres: 9:00 - 11:00

Titorías 2C:

Martes: 16:00 - 18:00
Mércores: 16:00 - 18:00

Titorías Outros Períodos:

Martes: 16:00 - 18:00
Mércores: 16:00 - 18:00