Rodríguez Liñares, Leandro

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial e Linguaxes e Sistemas Informáticos, con máis de 15 de años de experiencia en docencia teórico-práctica en diversas asignaturas de primeiro, segundo e terceiro ciclo, correspondentes a distintas Licenciaturas e Enxeñarías, así como en asignaturas de grao e mestrado.
Experiencia investigadora: Tratamento dixital do sinal, sistemas de síntese e recoñecemento da fala, sistemas de diálogo e procesado de sinais biomédicas con máis de 20 años de experiencia e numerosas publicacións en revistas e congresos internacionais.

Datos de contacto

Despacho: 405
Teléfono: 988387012
Correo electrónico: leandro@uvigo.es
Titorías 1C:

Luns a Venres: Tutoría concertada

Titorías 2C:

Luns a Venres: Tutoría concertada

Titorías Outros Períodos:

Luns a Venres: Tutoría concertada