Rodríguez Liñares, Leandro

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Grao en Intelixencia Artificial

Máster Universitario en Intelixencia Artificial

Experiencia docente: Máis de 20 de años de experiencia en docencia teórico-práctica en diversas materias de primeiro, segundo e terceiro ciclo, correspondentes a distintas Licenciaturas e Enxeñarías, así como en materias de grao e mestrado.
Experiencia investigadora: Tratamento dixital do sinal, sistemas de síntese e recoñecemento da fala e procesado de sinais biomédicas con máis de 20 años de experiencia, estancias de investigación e numerosas publicacións en revistas e congresos internacionais.

Datos de contacto

Despacho: 405
Teléfono: 988387012
Correo electrónico: leandro@uvigo.gal