Laza Fidalgo, Rosalia

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Experiencia docente: Docente a tempo completo na Universidade de Vigo dende o ano 1998, con varios quinquenios recoñecidos, tendo dirixido numerosos Proxectos Fin de Carreira, Traballos Fin de Mestrado e Traballos Fin de Grao. Ademáis tutorizou algunhas Becas de Colaboración co Departamento de Informática e prácticas curriculares e extracurriculares. Participou en varias estancias de mobilidade ERASMUS+.
Experiencia investigadora: Membro do grupo de investigación Sistemas Informáticos de Nova Xeración (SING, http://sing-group.org) é autora de publicacións científicas en revistas JCR e capítulos de libro en editoriais de prestixio. Participación en numerosos proxectos de investigación. Dous sexenios de investigación, tendo dirixido tres tesis doutorais. Membro do comité científico do congreso PACBB. Revisora artículos da revista ASOC. Acreditada ANECA como Profesora Titular de Universidade dende o ano 2013.
Experiencia profesional: Programadora no CPD de Caixa Ourense. Especialista avaliadora do sistema de certificación I+D+i da ACIE, ANEP e DNV-GL. Subdirectora de Organización Académica da Escola Superior de Enxeñaría Informática (2017-...).

Datos de contacto

Despacho: 406
Teléfono: 988387013
Correo electrónico: rlaza@uvigo.gal