González Moreno, Juan Carlos

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Máster Universitario en Intelixencia Artificial

Experiencia docente: Imparto docencia na ESEI desde o 17/08/2000, tanto en Grao e Master como en Doutoramento. Anteriormente impartín docencia nas universidades UPM desde 1988 ata 1993 e na UCM desde 1993 ata 2000. Os contidos impartidos abarcan materias en Enxeñaría de Software, Intelixencia Artificial ou Fundamentos de Programación entre outras; e na actualidade conto con 6 Quinquenios de docencia recoñecidos.
Experiencia investigadora: Na actualidade conto con 3 sexenios de investigación recoñecidos e a miña investigación céntrase na actualidade en Axentes Intelixentes, Sistemas Multi-Axente e Intelixencia Artificial, aínda que tamén realicei investigación en Enxeñería de Software e Linguaxes de Programación (en particular en Programación Lóxica e Funcional). Dirixín 3 tese doutoral e participei como Investigador Principal e como Investigador nun gran número de Proxectos de ámbito Internacional, Nacional, Autonómico e Local; así como contratos con empresas. Na actualidade son membro do grupo LIA que dirixe o profesor Arno Formella
Experiencia profesional: TEU Interino na Facultade de Informática da UPM (04/01/1988-30/03/1992). TEU Interino na Facultade de Matemáticas da UCM (31/03/1992-20/10/1994) TU Interino na Facultade de Informática da UCM (21/10/1994-13/01/1998) TU na Facultade de Informática da UCM (14/01/1998-17/08/2000) TU na ESEI da Universidade de Vigo (18/08/2000-hoxe)

Datos de contacto

Despacho: 407
Teléfono: 988387014
Correo electrónico: jcmoreno@uvigo.gal