Bolsas Ourense rural para o estudantado do campus de Ourense para o curso 2023/2024

Ata o 25 de outubro se atopa aberto o prazo para concorrer as bolsas “Ourense rural” para o estudantado do campus de Ourense, curso 2023/2024. … Continuar

Adxudicación definitiva de bolsas ERASMUS+ da ESEI para o curso 2023/24

Tras as alegacións recibidas, acaba de ser publicada a lista definitiva de adxudicación de bolsas ERASMUS+ da ESEI para o curso 2023/24, que mañá a … Continuar

Resolución provisional de Adxudicación de ERASMUS + para o curso 2023/24

Acaba de ser publicada a listaxe provisoria do alumnado seleccionado e da praza asignada para a bolsa ERASMUS para o curso 23/24. Todo o alumnado … Continuar

Asignación provisional de prácticas curriculares 2º cuatrimestre curso 2022-2023

Publicada no apartado de docencia/practicas-en-empresa/Prácticas Curriculares a asignación provisional de prácticas curriculares para o 2º cuatrimestre do presente curso 2022-2023. A asignación de prazas realizouse … Continuar

Segundo prazo de solicitude de asignación de prácticas curriculares

Está aberto o prazo de solicitude de asignación de prácticas en empresas para as titulacións de Grao e Máster en Enxeñaría Informática, para realizar durante … Continuar

Apertura prazo selección prácticas curriculares curso 2022/2023

Está aberto o prazo de solicitude de asignación de prácticas en empresas para as titulacións de Grao e Master en Enxeñaría Informática para realizar durante … Continuar

Premio por realizar as enquisas de avaliación docente antes do 27 de maio

Está aberto o prazo para cubrir as enquisas de avaliación docente das asignaturas cursadas no segundo cuatrimestre para as titulaciones de Grado, PCEO e MEI. … Continuar

Resolución provisional de Adxudicación de ERASMUS+ para o curso 2022/23

Con data de hoxe, venres 25 de marzo de 2022, foi publicada a resolución provisional de adxudicación das bolsas ERASMUS da ESEI para o vindeiro … Continuar

Premio por realizar as enquisas de avaliación docente antes do 2 de febreiro

Está aberto o prazo para cubrir as enquisas de avaliación docente das asignaturas cursadas no primeiro cuatrimestre para as titulaciones de Grado, PCEO e MEI. … Continuar

Asignación provisional de prácticas curriculares 2º cuatrimestre curso 2021-2022

Publicada no apartado de docencia/practicas-en-empresa/Prácticas Curriculares a asignación provisional de prácticas curriculares para o 2º cuatrimestre do presente curso 2021-2022 . A asignación de prazas realizouse … Continuar