Asignación de TFG para o curso 2019/2020

Publicada a asignación por petición e de oficio dos TFG do curso 2019/2020.

Solicitude de asignación de TFG para o curso 2019/2020

O alumnado que non teña asignado un TFG e profesorado titor deberá presentar unha solicitude indicando, por orde de preferencia, todos os TFG nos que … Continuar

Prazo de presentación de solicitudes para a bolsa xeral do Ministerio

O prazo de presentación de solicitudes para a bolsa xeral do Ministerio remata o 15 de outubro.

Comezo das clases

As clases do primeiro cuadrimestre comezan o 9 de setembro