Bolsas Ourense rural para o estudantado do campus de Ourense para o curso 2023/2024

Ata o 25 de outubro se atopa aberto o prazo para concorrer as bolsas “Ourense rural” para o estudantado do campus de Ourense, curso 2023/2024. A convocatoria atópase dispoñible aquí.

O obxecto das bolsas é o de atender o custo económico que supón a realización de estudos universitarios oficiais para o alumnado empadroado en concellos rurais da provincia de Ourense distantes dos campus universitarios e con dificultades de conexión a través de medios de transporte habituais.