Suspensión do Concurso de Programación AdaByron na ESEI

Debido á suspensión de todas as actividades lectivas presenciais na Uvigo a partir do 13 de marzo de 2020 (máis información aqui), suspéndese o concurso … Continuar

Suspensión das actividades lectivas presenciais na UVigo

Ante a activación da alerta sanitaria polo novo coronavirus (COVID-19), suspéndense as actividades lectivas presenciais a partir do venres 13 de marzo de 2020 incluído. … Continuar

Asignación provisional de prácticas curriculares

Publicada asignación provisional de prácticas curriculares para o Grao (no Máster non houbo solicitudes). A asignación de prazas realizouse segundo o establecido no art. 5.1 … Continuar

Apertura 2º plazo selección prácticas curriculares

Aberto o 2º prazo de solicitude de asignación de prácticas en empresas para as titulacións de Grao e Máster en Enxeñaría Informática. As solicitudes deben … Continuar

Grupos reducidos do 2º cuadrimestre

Publicados os grupos reducidos do 2º cuadrimestre. IMPORTANTE: únicamente está asignado o alumnado de nova matrícula en cada materia. Para ser asignado a un grupo … Continuar

Entrada en vigor do novo regulamento de TFG da ESEI

Co motivo da implantación do novo Regulamento de TFG, na Xunta de Centro do 29 de novembro aprobouse a modificación do calendario de TFG para … Continuar

Convocatoria de 6 bolsas para os Sistemas Informáticos da ESEI

A Universidade de Vigo ven de publicar a 2ª convocatoria de Bolsas de formación en centros universitarios, sistemas informáticos e unidades e áreas, curso 2019/2020. … Continuar

Novo servizo de avisos do profesorado

Está dispoñible na Web da ESEI un novo servizo de avisos puntuais do profesorado. Na páxina persoal de cada profesor/a apareceran os seus avisos, por … Continuar

Asignación de TFG para o curso 2019/2020

Publicada a asignación por petición e de oficio dos TFG do curso 2019/2020.

Solicitude de asignación de TFG para o curso 2019/2020

O alumnado que non teña asignado un TFG e profesorado titor deberá presentar unha solicitude indicando, por orde de preferencia, todos os TFG nos que … Continuar