Sotelo Martínez, José Manuel

Tipo: Asociado
Área: Enxeñaría de Sistemas e Automática
Dedicación: Parcial
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Profesor asociado na ESEI das seguintes materias: Robótica (plan antigo), Arquitecturas Paralelas, Redes e Ampliación de Computadoras I e II.
Experiencia profesional: De Febreiro de 2003 a Abril de 2004: Persoal de I+D no departamento de Sistemas e Automática da Universidade de Vigo. De Abril de 2004 a Maio de 2008: Responsable de producción e deseñador en UNVI, empresa adicada ao carrozado de autobuses. Desde Maio de 2008 traballa como programador de software embebido no departamento de I+D de Egatel, empresa adicada á fabricación de equipos de retransmisión de sinais de telecomunicacións e televisión.

Datos de contacto

Despacho: 310
Teléfono: 988387034
Correo electrónico: jmsotelo@uvigo.gal