Ribadas Pena, Francisco José

Tipo: Contratado Doutor
Departamento:
Área: Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial
Dedicación: Completa
Experiencia docente: Profesor contradado doutor con experiencia docente en materias relacionadas coa intelixencia artificial e a aprendizaxe automática, en materias de seguridade en sistemas informáticos e administración de sistemas e en desenvolvemento de aplicacións distribuidas sobre Java EE.
Experiencia investigadora: Experiencia en procesamento da linguaxe natural e recuperación de información, centrada no uso de técnicas de aprendizaxe automática sobre grandes coleccións documentais. Liña de investigación complementaria centrada no uso da aprendizaxe automática en problemas de seguridade (identificación de malware, detección de intrusións).
Experiencia profesional: Diversos contratos como investigador en universidades e pequenas empresas. Investigador principal en dous contratos con empresas no marco de proxectos sectoriais da Xunta de Galicia.

Datos de contacto

Despacho: 303
Teléfono: 988387024
Correo electrónico: ribadas@uvigo.gal