Ruano Ordás, David Alfonso

Tipo: Profesor Axudante Doutor
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Docente coma investigador doutoral na Universidade de Vigo durante o periodo 2013-2021 (360h). Docente a tempo completo na Universidade de Santiago de Compostela durante el periodo 2021-2022 (260h) e na Universidad de Vigo dende 2022. El profesor conta con 1 quinquenio recoñecido, dirixiu Trabajos fin de Master (1), Traballos Fin de Grado (5) e Proxectos Fin de Carreira (3), publicou 1 libro e participou en 2 congresos todos de carácter docente.
Experiencia investigadora: Membro do grupo de investigación Sistemas Informáticos de Nova Xeración (SING). Conta con 1 sexenio de investigación recoñecido pola CNAI (período 2014-2019), e a codirección dunha tese de doutoramento (2021). Segundo SCOPUS, (con data 26/10/2022) os 31 traballos científicos publicados (índice h de 11) recibiron un total de 308 citas procedentes de 225 publicacións distintas. Entre elas, 25 foron publicadas en revistas JCR (10xQ1, 7xQ2, 1xQ3, 7xQ4). O profesor participou coma evaluador de proxectos do Ministerio de Ciencia e Innovación (2022) así coma revisor e editor de varias revistas JCR e realizou 9 estancias de investigación en diferentes entidades internacionais. Finalmente, conta co rexistro da propiedade intelectual de catro ferramentas software de distinta índole así coma a publicación dun libro de carácter científico.

Datos de contacto

Despacho: 409
Teléfono: 988387016
Fax: 988387001
Correo electrónico: drordas@uvigo.gal