Ruano Ordás, David Alfonso

Tipo: Postdoutoral Xunta de Galicia
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Parcial
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Datos de contacto

Despacho: 408
Teléfono: 988387015
Fax: 988387001
Correo electrónico: drordas@uvigo.es
Titorías 1C:

Mércores: 16:30-18:00
Xoves: 17:00-18:00

Titorías 2C:

Martes: 17:00-18:00
Xoves: 16:30-18:00

Titorías Outros Períodos:

Martes: 17:00-18:00
Xoves: 16:30-18:00