Seara Vieira, Adrián

Tipo: Profesor Interino
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Parcial
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Datos de contacto

Despacho: 412
Teléfono: 988387019
Correo electrónico: adrseara@uvigo.es
Titorías 1C:

Luns: 11:00-13:00
Xoves: 11:00-12:30

Titorías 2C:

Martes: 11:00-13:00
Mércores: 11:00-12:30

Titorías Outros Períodos:

Xoves: 11:00-14:00