Seara Vieira, Adrián

Tipo: Profesor Interino
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Parcial

Datos de contacto

Despacho: 412
Teléfono: 988387019
Correo electrónico: adrseara@uvigo.es
Titorías 1C:

Luns: 10:30-12:30
Martes: 12:00-14:00

Titorías 2C:

Martes: 10:30-12:30
Mércores: 10:30-12:30

Titorías Outros Períodos:

Lunes: 11:00-13:00
Martes: 11:00-13:00