Lado Touriño, María José

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Linguaxes e Sistemas Informáticos, con máis de 15 anos de experiencia en docencia teórico-práctica en diversas materias de primeiro, segundo e terceiro ciclo, correspondentes a distintas Licenciaturas e Enxeñarías, así coma en materias de Grao e Posgrao.
Experiencia investigadora: Procesado dixital de imaxes médicas, desenvolvemento de sistemas de diagnóstico asistido por computadora, reutilización e software educativo, e procesado de sinais biomédicos, con máis de 20 anos de experiencia, e máis de 30 publicacións en revistas internacionais.

Datos de contacto

Despacho: 405
Teléfono: 988387012
Correo electrónico: mrpepa@uvigo.es
Titorías 1C:

Luns: 08:30-09:00, 09:30-13:30
Mércores: 08:30-09:00, 09:30-10:30

Titorías 2C:

Luns: 08:30-09:00, 09:30-11:30
Martes: 08:30-09:00, 09:30-12:30

Titorías Outros Períodos:

Luns: 08:30-09:00, 09:30-13:30
Martes: 08:30-09:00, 09:30-10:30