Lado Touriño, María José

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Linguaxes e Sistemas Informáticos, con máis de 20 anos de experiencia en docencia teórico-práctica en diversas materias de primeiro, segundo e terceiro ciclo, correspondentes a distintas Licenciaturas e Enxeñarías, así coma en materias de Grao e Posgrao. Dirección de máis de 70 traballos de fin de carreira.
Experiencia investigadora: Procesado dixital de imaxes médicas, desenvolvemento de sistemas de diagnóstico asistido por computadora, reutilización e software educativo, e procesado de sinais biomédicos. Máis de 25 anos de experiencia, máis de 40 artigos científicos en revistas indexadas, e máis de 70 publicacións en congresos internacionais.

Datos de contacto

Despacho: 405
Teléfono: 988387012
Correo electrónico: mrpepa@uvigo.gal