Lorenzo Iglesias, Eva María

Tipo: Contratada Doutora
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Docente a tempo completo na Universidade de Vigo desde 1993. Dirección de numerosos Proxectos Fin de Carreira, Traballos Fin de Mestrado, Traballos Fin de Grao e Becas de Colaboración co Departamento de Informática. Tutorización de prácticas en empresa curriculares e extracurriculares.
Experiencia investigadora: Autora de publicacións científicas en revistas JCR e capítulos de libro en editoriais de prestigio. Participación en numerosos proxectos de investigación. 2 sexenios de investigación. Membro do comité científico do congreso PACBB13. Revisora artículos da revista ASOC.
Experiencia profesional: Analista programadora durante 17 meses. Especialista avaliadora do sistema de certificación I+D+i da ACIE. Secretaria da Centro, Subdirectora y Coordinadora de Calidad.

Datos de contacto

Despacho: 412
Teléfono: 988387019
Correo electrónico: eva@uvigo.es
Titorías 1C:

Martes: 10:00-12:30
Mércores: 10:00-12:30

Titorías 2C:

Martes: 10:00-12:30
Mércores: 10:00-12:30

Titorías Outros Períodos:

Martes: 10:00-12:30
Xoves: 10:00-12:30