Novos horarios para o segundo cuadrimestre do curso 2020/2021

Na Xunta de Centro do 22 de decembro de 2020 aprobouse a modificación dos horarios para as titulacións da ESEI no 2º cuadrimestre do curso 2020/2021.