Vila Sobrino, Xosé Antón

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Docente dende 1992 na Univ. de Santiago de Compostela e dende o 2006 nesta universidade. Tamén foi docente en 7 mestrados ou cursos de posgrado e impartiu conferencias ou cursos en Cuba e Arxentina
Experiencia investigadora: Actualmente forma parte do grupo LIA2 desta universidade. Investiga en procesado de sinais médicas sendo autor de mais de 30 artigos en revistas indexadas, coordinador de varios proxectos de I+D e revisor habitual de revistas e proxectos. Mais información en anton.webs.uvigo.es

Datos de contacto

Despacho: 404
Teléfono: 988387011
Correo electrónico: anton@uvigo.es
Titorías Outros Períodos: