Vila Sobrino, Xosé Antón

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Mais de 30 anos de experiencia impartindo materias relacionadas coa programación, a administración de sistemas, a seguridade ou o procesado de sinais dixitais, tanto en niveis de grao como de máster.
Experiencia investigadora: Investigador principal de varios proxectos de investigación, tanto no eido do análise da variabilidade da frecuencia cardíaca como nas tecnoloxías educativas. Coautor da mais de 20 publicacións con índice de impacto. O meu índice H, segundo Scopus é 16.
Experiencia profesional: Empecei traballando como profesor asociado e logo titular na Universidade de Santiago de Compostela. No ano 2006 trasladeime á Universidade de Vigo. Ao longo deste tempo compaxinei as miñas tarefas docentes e de investigación con diferentes cargos académicos: subdirector do Centro de Tecnoloxías da Aprendizaxe, secretario de Escola, director do CITI e coordinador de Máster.

Datos de contacto

Despacho: 404
Teléfono: 988387011
Correo electrónico: anton@uvigo.gal