Rodeiro Iglesias, Javier

Tipo: Contratado Doutor
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Datos de contacto

Despacho: 413
Teléfono: 988387020
Correo electrónico: jrodeiro@uvigo.es
Titorías 1C:

Luns: 12:30-14:30
Martes: 12:30-14:30, 16:00-18:00

Titorías 2C:

Martes: 9:00-14:00, 16:00-19:00

Titorías Outros Períodos:

Martes: 9:00-14:00, 16:00-19:00