Pavón Rial, María Reyes

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Experiencia docente: Docente a tempo completo na Universidade de Vigo dende o ano 1993, con varios quinquenios recoñecidos, tendo dirixido numerosos Proxectos Fin de Carreira, Traballos Fin de Grao e Traballos Fin de Mestrado. Ademais, titorizou algunhas Becas de Colaboración co Departamento de Informática e numerosas prácticas curriculares e extracurriculares. Participou en estancias de mobilidade ERASMUS.
Experiencia investigadora: Membro do grupo de investigación Sistemas Informáticos de Nova Xeración (SING, http://sing-group.org ) conta con 3 sexenios de investigación e 1 sexenio de transferencia recoñecidos pola CNAI. É autora de publicacións científicas en revistas JCR e capítulos de libros en editoriais de prestixio. Participou en numerosos proxectos de investigación rexionais e nacionais. Membro do comité científico do congreso PACBB. Revisora de artigos de revistas.
Experiencia profesional: Especialista avaliadora do sistema de certificación I+D+i da ACIE. Avaliadora experta ANEP e DNV. Secretaria do departamento de informática (2007-2013).

Datos de contacto

Despacho: 406
Teléfono: 988387013
Correo electrónico: pavon@uvigo.gal