Méndez Penín, Arturo José

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Docencia teórica e práctica na área de coñecemento de Linguaxes e Sistemas Informáticos dende o ano 1998, labor desenvolvido en diversos centros da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Vigo. A súa actividade docente abrangue materias de distintas licenciaturas e enxeñarías, titulacións de grao, mestrado e doutoramento.
Experiencia investigadora: Procesado dixital de imaxes médicas, desenvolvemento de sistemas de diagnóstico asistido por ordenador, e procesado de sinais biomédicos, campos nos que investiga dende o ano 1992. Recibiu o seu título de doutor no ano 1996, e ten publicados máis de 25 artigos en revistas internacionais con índice de impacto.

Datos de contacto

Despacho: 404
Teléfono: 988387011
Correo electrónico: mrarthur@uvigo.gal