Lorenzo Iglesias, Eva María

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Inteligencia Artificial

Experiencia docente: Docente a tempo completo na Universidade de Vigo dende 1998 en materias relacionadas coas bases de datos. Dirección de numerosos Proxectos Fin de Carreira, Traballos Fin de Mestrado, Traballos Fin de Grao e Becas de Colaboración co Departamento de Informática. Titorización de prácticas en empresa curriculares e extracurriculares.
Experiencia investigadora: Autora de publicacións científicas en revistas JCR e capítulos de libro en editoriais de prestigio. Drirección e participación en numerosos proxectos de investigación. 2 sexenios de investigación. Membro do comité científico do congreso PACBB. Revisora de artículos de revistas de prestixio como ASOC. Especialista na temática de desenvolvemento de técnicas e tecnoloxías de intelixencia artificial aplicadas a texto (text mining).
Experiencia profesional: Analista programadora durante 17 meses. Especialista avaliadora do sistema de certificación I+D+i da ACIE. Secretaria da Centro, Subdirectora, Coordinadora do Grao en Enxeñaría Informática e Coordinadora de Calidade.

Datos de contacto

Despacho: 412
Teléfono: 988387019
Correo electrónico: eva@uvigo.gal