Lado Touriño, María José

Tipo: Titular de Universidad
Departamento:
Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grado en Ingeniería Informática

Experiencia docente: Lenguajes y Sistemas Informáticos, con más de 20 años de experiencia en docencia teórico-práctica en diversas materias de primero, segundo y ciclo, correspondientes a distintas Licenciaturas e Ingenierías, así como en materias de Grado y Posgrado. Dirección de más de 70 trabajos de fin de carrera.
Experiencia investigadora: Procesado dixital de imaxes médicas, desenvolvemento de sistemas de diagnóstico asistido por computadora, reutilización e software educativo, e procesado de sinais biomédicos. Máis de 25 anos de experiencia, máis de 40 artigos científicos en revistas indexadas, e máis de 70 publicacións en congresos internacionais.

Datos de contacto

Despacho: 405
Teléfono: 988387012
Correo electrónico: mrpepa@uvigo.gal