González Peña, Daniel

Tipo: Contratado Doutor
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Docente a tempo completo na Universidade de Vigo desde o 2010. Dirección de máis dunha trintena de Proxectos Fin de Carreira, Traballos Fin de Mestrado e Traballos Fin de Grao.
Experiencia investigadora: Investigación en Bioinformática e Intelixencia Artificial, sendo autor de máis de vintecinco publicacións científicas en revistas internacionais. Estancia postdoutoral de 8 meses no Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas (CNIO). Director de 2 tesis doutorais xa presentadas e 3 en elaboración.
Experiencia profesional: Participación en contratos de investigación entre a Universidade de Vigo e empresas. Desenvolvemento de aplicacións web como freelance. Impartición de cursos para docentes do sistema educativo galego.

Datos de contacto

Despacho: 306
Teléfono: 988387027
Correo electrónico: dgpena@uvigo.es
Titorías 1C:

Luns: 10:30-13:30
Mércores: 10:30-12:30
Xoves: 12:30-13:30

Titorías 2C:

Luns: 10:00-13:00
Mércores: 10:00-13:00

Titorías Outros Períodos:

Luns: 10:00-13:00
Mércores: 10:00-13:00