González Peña, Daniel

Tipo: Catedrático de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Experiencia docente: Docente a tempo completo na Universidade de Vigo desde o 2010. Dirección de máis dunha trintena de Proxectos Fin de Carreira, Traballos Fin de Mestrado e Traballos Fin de Grao.
Experiencia investigadora: Investigación en Bioinformática e Intelixencia Artificial, sendo autor de máis de trinta publicacións científicas en revistas internacionais. Investigador principal de 3 proxectos estatais/autonómicos aplicando Intelixencia Artificial en Mediciña. Director de 6 teses doutorais xa presentadas e 2 en elaboración.
Experiencia profesional: Participación en contratos de investigación entre a Universidade de Vigo e empresas. Desenvolvemento de aplicacións web como freelance. Impartición de cursos para docentes do sistema educativo galego.

Datos de contacto

Despacho: 306
Teléfono: 988387039
Correo electrónico: dgpena@uvigo.gal