García Rivera, Matías

Tipo: Contratado Doutor
Área: Enxeñaría de Sistemas e Automática
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Ten impartido docencia en Arquitectura de Computadoras, Robótica e Autómatas Programables na Escola de Enxeñaría Informática de Ourense desde 1996.
Experiencia investigadora: Forma parte do Grupo de Control Non Lineal de la Universidad de Vigo. As suas liñas de investigación están relacionadas cos Sistemas de Control en Rede (NCS), en concreto, na influencia de retardos e pérdidas de datos na estabilidade e robustez dos sistemas de control. Participou en diversos proxectos nacionais e internacionais de investigación.
Experiencia profesional: Doutor Enxeñeiro de Telecomunicación. Traballa como Contratado Doutor no Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática da Universidade de Vigo. Está destinado na Escola de Enxeñaría Informática de dita Universidade.

Datos de contacto

Despacho: 311
Teléfono: 988387035
Correo electrónico: mgrivera@uvigo.gal