Cuesta Morales, Pedro

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Profesor da área de Linguaxes e Sistemas Informáticos, da Universidade de Vigo, dende outubro de 1991. Impartín materias nas diferentes titulacións de Informática (programación, teoría de autómatas, sistemas multiaxente, aprendizaxe baseada en proxectos, ...). e tamén na Facultade de Dereito (novas tecnoloxías aplicadas ao dereito) e na Facultade de Ciencias (Informática). Dirixín máis de 80 proxectos de fin de carreira/traballos fin de grao.
Experiencia investigadora: Investigador na Universidade de Vigo dende 1991, actualmente no grupo LIA2 (http://lia.ei.uvigo.es ). As miñas liñas actuais de investigación inclúen procesado dixital de sinais biomédicas, variabilidade da frecuencia cardíaca, desenvolvemento de sistemas informáticos, con numerosas publicacións en congresos e revistas nacionais e internacionais.

Datos de contacto

Despacho: 411
Teléfono: 988387018
Correo electrónico: pcuesta@uvigo.gal