Grupos reducidos do 2º cuadrimestre

Publicados os grupos reducidos do 2º cuadrimestre.

IMPORTANTE: únicamente está asignado o alumnado de nova matrícula en cada materia. Para ser asignado a un grupo reducido, o alumnado repetidor debe poñerse en contacto co profesorado responsable de cada materia.

SOLICITUDE DE CAMBIO DE GRUPO: as normas de solicitude de cambio de grupo pódense consultar nesta ligazón.