Borrajo Diz, María Lourdes

Tipo: Contratada Doutora
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Docente a tempo completo na Universidade de Vigo dende o ano 2000, conta con 3 quinquenios recoñecidos, tendo dirixido mais de 70 Proxectos Fin de Carreira, Traballos Fin de Mestrado e Traballos Fin de Grao. É autora de 9 libros de carácter docente.
Experiencia investigadora: Autora de 37 traballos científicos que foron obxecto dun total de 269 citas procedentes de 245 publicacións distintas (índice h= 9), segundo SCOPUS (con data 01/10/2019). Deses traballos, 15 foron publicados en revistas JCR y 3 pertencen a congresos internacionais de prestixio referenciados en posicións relevantes dos índices CiteSEER, Computing Research and Education (CORE) e CS Conference Rankings. Participou en 30 proxectos e/o contratos de investigación competitivos que abarcan os ámbitos europeo, nacional, autonómico e da propia universidade, figurando como investigadora principal en 2 de eles.
Experiencia profesional: Experta 6D do sistema de certificación I+D+i da ACIE (Axencia de Certificación en Innovación Española) e EQUA (European Quality Assurance). Membro do Comité Científico de ACIE como especialista cualificado a nivel 4 díxitos UNESCO na materia 1203: Ciencia dos Ordenadores. Coordinadora do Grao en Dereito dende 2013 ata 2019, Vicedecana da Facultade de Dereito dende xullo de 2018.

Datos de contacto

Despacho: 307
Teléfono: 988387028
Correo electrónico: lborrajo@uvigo.es