Borrajo Diz, María Lourdes

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Grao en Intelixencia Artificial

Experiencia docente: Docente a tempo completo na Universidade de Vigo dende o ano 2000, , impartindo docencia en diferentes titulacións do campus de Ourense. Conta con 4 quinquenios recoñecidos, tendo dirixido mais de 70 Proxectos Fin de Carreira, Traballos Fin de Mestrado e Traballos Fin de Grao. É autora de 9 libros de carácter docente.
Experiencia investigadora: A investigadora conta con 2 sexenios de investigación recoñecidos polo CNAI (2007-2012; 2013-2018). Dirixiu 2 teses de doutoramento, e actualmente dirixe 4 teses de doutoramento. Autora de 41 traballos científicos que foron obxecto dun total de 345 citas procedentes de 318 publicacións distintas (índice h= 10). Deses traballos, 19 foron publicados en revistas JCR y 3 pertencen a congresos internacionais de prestixio referenciados en posicións relevantes dos índices CiteSEER, Computing Research and Education (CORE) e CS Conference Rankings. Participou en 30 proxectos e/o contratos de investigación competitivos que abarcan os ámbitos europeo, nacional, autonómico e da propia universidade, figurando como investigadora principal en 2 de eles. Revisora de artigos científicos en diversas revistas indexadas no JCR. Por último, comentar que a investigadora formou parte do comité científico de máis de 50 prestixiosos congresos internacionais.
Experiencia profesional: Experta 6D en varias axencias de Certificación de I+D+i españolas. Coordinadora do Grao en Dereito dende 2013 ata 2019. Vicedecana da Facultade de Dereito dende xullo de 2018. Coordinadora das prácticas externas na ESEI dende 2020.

Datos de contacto

Despacho: 307
Teléfono: 988387028
Correo electrónico: lborrajo@uvigo.gal