Procesamento da Linguaxe Natural

Código:
Acrónimo: PLN
Nome: Procesamento da Linguaxe Natural
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer, comprender e analizar a representación formal dos fenómenos lingüísticos asociados ao procesamiento da linguaxe natural.

Coñecer e saber aplicar os algoritmos, estruturas de datos e recursos que dan soporte ao procesamiento da linguaxe natural a nivel léxico, sintáctico e semántico.

Coñecer, comprender e saber usar as tecnoloxías, marcos e librarías no ámbito da construción de sistemas de procesamiento da linguaxe natural.

Coñecer, comprender e saber usar as técnicas de procesamiento da linguaxe natural a nivel léxico, sintáctico e semántico.

Coñecer, comprender e analizar os problemas que expón a ambigüidade e imprecisión nas fontes de datos en linguaxe natural e técnicas para resolvelos.

Coñecer, comprender e saber usar as medidas de calidade en procesamiento da linguaxe natural.

Saber identificar as estratexias de procesamiento da linguaxe natural mellor adaptadas a un contexto operativo concreto.

Departamento:
Guía docente: