Prácticas externas

Código:
Acrónimo:
Nome: Prácticas externas
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 4º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Traballo realizado nunha contorna real (empresas do ámbito do TIC ou outros) no que se poña de manifesto a capacidade de aplicar as competencias adquiridas no desenvolvemento da titulación en contornas reais da profesión.

Departamento:
Guía docente: