Minaría de Textos

Código:
Acrónimo: MITEX
Nome: Minaría de Textos
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 4º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer, comprender e analizar a representación formal dos fenómenos lingüísticos asociados á minería de textos.

Coñecer e saber aplicar os algoritmos, estruturas de datos e recursos que dan soporte ás aplicacións baseadas na minería de textos.

Coñecer, comprender e saber usar as aplicacións da minería de textos: extracción de información, procura de respostas, minería de opinións, …

Coñecer, comprender e saber usar as tecnoloxías, marcos e librarías no ámbito da minería de textos.

Coñecer, comprender e saber usar as medidas de calidade en aplicacións baseadas en minería de textos.

Saber identificar as técnicas de minería de textos mellor adaptadas a un contexto aplicativo e operativo concreto.

Departamento:
Guía docente: