Informática: Adquisición e procesamento do sinal

Código: G460106
Acrónimo: APS
Nome: Informática: Adquisición e procesamento do sinal
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 1º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Adquirir as bases matemáticas necesarias para a adquisición e o procesado de sinais dixitais.

Ser capaz de adquirir sinais reais utilizando hardware específico.

Entender o concepto de frecuencia e aprender a deseñar e aplicar filtros dixitais.

Aprender a realizar operacións sobre sinais dixitais e a obter información destas.

Programar sistemas encaixados para adquirir e preprocesar tanto sinais unidimensionais, tales como temperatura, presenza de persoas, audio, etc., como multidimensionais- imaxe e vídeo.

Programar algoritmos clásicos e de intelixencia artificial para o tratamento de sinal computacionalmente lixeiros, e por tanto adecuados aos recursos de cómputo limitados que caracterizan aos sistemas encaixados de baixo consumo de potencia.

Deseñar e despregar múltiples sistemas encaixados, conformando redes de sensores.

Dotar aos sistemas encaixados ou ás redes de sensores coa capacidade de interacción coa nube.

Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet