IA no ámbito Empresarial e Administrativo

Código:
Acrónimo: IAEM
Nome: IA no ámbito Empresarial e Administrativo
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 4º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer, comprender e saber aplicar os fundamentos e técnicas da vixilancia tecnolóxica.

Coñecer, comprender e saber aplicar os fundamentos e técnicas da intelixencia competitiva.

Coñecer, comprender e saber aplicar os fundamentos e técnicas da intelixencia de negocio.

Coñecer, comprender e saber aplicar os fundamentos e técnicas dos sistemas de recomendación.

Departamento:
Guía docente: