Barreiro Alonso, Enrique

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Experiencia docente: Son profesor da Universidade de Vigo e do Centro dende 1991. Ao longo destes anos teño impartido docencia en materias de programación, enxeñería do software e sistemas de información, principalmente. Na actualidade son profesor da materia de Enxeñería do Software I, en segundo curso.
Experiencia investigadora: Dende 2004 forma parte do grupo de investigación de Informática Gráfica e Multimedia, e a sua principal liña de investigación céntrase na optimización de algoritmos xenéticos para a resolución de restriccións xeométricas. Tamén realiza tarefas de investigación e transferencia relacionadas con sistemas de información.
Experiencia profesional: Dende 1994 a 1999, e dende 2006 a 2013 foi Director da Escola Superior de Enxeñaría Informática da Universidade de Vigo. Tamén ten sido coordinador do Máster en Consultoría de Software Libre e do Máster en Enxeñaría Informática. Dende xuño de 2018 é Director do Campus da Auga, un proxecto da Universidade de Vigo financiado pola Xunta de Galicia para a especialización docente e investigadora do Campus de Ourense en temáticas da auga e outras relacionadas, como a industria 4.0 ou a economía circular.

Datos de contacto

Despacho: 414
Teléfono: 988368911
Correo electrónico: enrique@uvigo.es
Titorías 1C:

Martes: 9:30-13:30

Titorías 2C:

Luns: 9:30-13:30

Titorías Outros Períodos:

Luns: 9:30-13:30