Trillo Rodríguez, José Luís

Tipo: Titular de Escola Universitaria
Área: Enxeñaría de Sistemas e Automática
Dedicación: Completa
Experiencia docente: Docente na ETSEI dende o ano 1991,onde impartiu materias de Informática Industrial, Sistemas Operativos de tempo real, Redes de comunicación industriais e Linguaxes de programación
Experiencia investigadora: Participou en diversos proxectos de investigación durante a súa pertenenza ao grupo de investigación de Sistemas Industriais, en colaboración con empresas do sector automático, cuxo resultado foron varios sistemas implantados, así coma artigos e ponencias e congresos nacionais e internacionais.

Datos de contacto

Despacho: 311
Teléfono: 988387035
Correo electrónico: jltrillo@uvigo.es
Titorías 1C:

Mércores: 9:00 - 11:00
Xoves: 9:00 - 11:00
Venres: 9:00 - 11:00

Titorías 2C:

Mércores: 11:00 - 13:00, 15:00 - 15:30
Xoves: 15:00 - 15:30
Venres: 10:30 - 13:00, 15:00 - 15:30

Titorías Outros Períodos:

Xoves: 9:00-15:00