Trillo Rodríguez, José Luís

Tipo: Titular de Escola Universitaria
Área: Enxeñaría de Sistemas e Automática
Dedicación: Completa
Experiencia docente: Docente na ETSEI dende o ano 1991,onde impartiu materias de Informática Industrial, Sistemas Operativos de tempo real, Redes de comunicación industriais e Linguaxes de Programación. Dende o ano 2017, imparte clases de Arquitectura de Computadoras I e II en la ESEI
Experiencia investigadora: Participou en diversos proxectos de investigación durante a súa pertenenza ao grupo de investigación de Sistemas Industriais, en colaboración con empresas do sector do automóvil, cuxo resultado foron varios sistemas implantados, así coma artigos e ponencias e congresos nacionais e internacionais.

Datos de contacto

Despacho: 311
Teléfono: 988387035
Correo electrónico: jltrillo@uvigo.gal