Desenvolvemento de aplicacións para internet

Código: O06G150V01920
Acrónimo: DAI
Nome: Desenvolvemento de aplicacións para internet
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro Cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Manexar distintos entornos de desenvolvemento para a construción de aplicacións para Internet.

Coñecer os distintos protocolos de transporte e aplicación utilizados en Internet.

Asegurar o bo funcionamento das aplicacións desenvolvidas.

Realizar o deseño completo dos requerimentos dunha aplicación que utilice recursos en Internet.

Xestionar de forma adecuada as capacidades multifío dos programas e o acceso a grandes bases de datos.

Asumir a responsabilidade da integridade da información e o acceso non autorizado á mesma.

Departamento:
Profesorado:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet