Actualización dos exames do primeiro cuadrimestre

Na Xunta de Centro do 30 de novembro aprobouse a actualización dos exames do primeiro cuadrimestre (curso 2020/2021), para a súa adaptación ao aforo covid das aulas. As datas seguen sendo as mesmas, e só procedeuse a cambiar o horario e aulas dalgunhas materias.