Comezo das clases

As clases do primeiro cuadrimestre comezan o 9 de setembro