Rodríguez-Toubes Muñiz, Diego

Tipo: Profesor contratado doutor
Área: Organización de Empresas
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Intelixencia Artificial

Experiencia docente: Profesor do departamento de Organización de Empresas e Marketing da Universidade de Vigo desde outubro de 2000. É profesor de Dirección Estratéxica / Strategic Management no grao de Administración de Empresas e no Máster en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde. No período 2004 a 2009 impartiu a materia de Fundamentos de Organización e Xestión Empresarial na Escola de Enxeñería Informática da Universidade de Vigo.
Experiencia investigadora: A súa actividade investigadora enmárcase na área da estratexia empresarial, a xestión de crise e o desenvolvemento sostible. É membro do grupo de investigación OC2/Emitur da Universidade de Vigo. Publicou artigos e colaboracións nos campos da resiliencia das organizacións, a xestión de riscos en destinos turísticos. Realizou estancias de investigación en Linneaus University (Suecia), Universidade de Tras-Móntesvos- e Alto Douro (Portugal) e Strathmore University (Kenia).
Experiencia profesional: Traballou en empresas e entidades de diversos sectores produtivos, na área de operacións, comercial e consultaría, ocupando postos como responsable de compras en Forestal do Atlántico, consultor empresarial no Colexio oficial de Xestores administrativos, responsable do departamento comercial no Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia e comercial manager en Sotronic Innovation Technology.

Datos de contacto

Despacho: Edificio xurídico-empresarial. Despacho E/4-15
Teléfono: 988368747
Correo electrónico: drtoubes@uvigo.gal