Pérez González, Ana

Tipo: Contratada Doutora
Área: Estatística e Investigación Operativa
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Na Universidade de Vigo, e dende o ano 2000 ven impartindo docencia en diversas materias de Estatística e Investigación Operativa na E.S. Enxeñaría Informática, na F.C. Empresariais e Turismo e no mestrado/doutoramento Interuniversitario en Técnicas Estatísticas conxuntamente coa USC e a UDC.
Experiencia investigadora: A súa experiencia investigadora enmárcase na área de Estatística, concretamente na aplicación e desenvolvemento de técnicas estatísticas avanzadas a problemas derivados da ausencia de observacións na mostra. Principalmente, técnicas de estimación non paramétrica/semiparamétrica de curvas e métodos de contraste de bondade de axuste de modelos estatísticos. Forma parte do Grupo de Investigación SIDOR (Statistical Inference, Decision and Operations Research) da Uvigo e do (Centro de Investigaciones Biomédicas), CINBIO. Ten diversas publicacións en revistas internacionais como Computational Statistics and Data Analysis, Journal of Statistical Computation and Simulation, etc.

Datos de contacto

Despacho: 5.14 Facultad de Empresariales y Turismo
Teléfono: 988368768
Correo electrónico: anapg@uvigo.gal