Gueimonde Canto, Ana Isabel

Tipo: Contratada Doutora
Área: Organización de Empresas e Mercadotecnia
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Docente, en diversas titulacións de grao e mestrado, de materias relacionadas coa Xestión da Innovación e a Tecnoloxía. Promotora e Coordinadora do Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa da Universidade de Vigo.
Experiencia investigadora: Participante en numerosas reunións científicas estatais e internacionais no ámbito da Xestión empresarial. Autora de diversos artigos científicos sobre administración empresarial, xestión de recursos humanos e difusión de novas tecnoloxías. Participante en proxectos de investigación de convocatoria pública que analizan diversas problemáticas da contorna empresarial e socioeconómica.

Datos de contacto

Despacho: E/4-9 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Teléfono: 988368741
Correo electrónico: agueimonde@uvigo.gal