Castro Miguéns, Carlos

Tipo: Contratado Doutor
Departamento:
Área: Tecnoloxía Electrónica
Dedicación: Completa
Experiencia docente: Na escola de Informática, imparteu ou imparte clase como profesor asociado das seguintes asignaturas: Arquitectura e Enxeñaría de Computadores, Sistemas Dixitais e Hardware de Aplicación Específica.
Experiencia investigadora: Os 3 últimos proxectos nos que participou son: - Aplicación de procesadores dixitas de sinal (DSP) en convertidores electrónicos, utilización en convertidores conmutados acoplados á rede eléctrica. (PGIDT 01 PX 130304 PR). - Control dixital óptimo de equipos de FACTS en media e baixa tensión baseados en convertidores electrónicos de potencia con transistores IGTB. Ministerio de Ciencia e Innovación (DPI2003-01513). - Técnicas de conversión electrónica de potencia multinivel multifase aplicadas a acondicionamentos de CA e enerxías renovables. Ministerio de Ciencia e Innovación (DPI2009-07004).
Experiencia profesional: Nos últimos 10 anos (2005-2015) realizou traballos de enxeñaría para varias empresas: Cesinel, Beiramar, Hegasa, ACIE…

Datos de contacto

Despacho: 312
Teléfono: 988387023
Correo electrónico: cmiguens@uvigo.es
Titorías 1C:

Venres: 12:00-12:30; 14:30-16:00; 18:00-22:00

Titorías 2C:

Martes: 17:30-20:30
Xoves: 10:30-11:30, 13:30-14:30
Venres: 9:30-10:30

Titorías Outros Períodos:

Luns: 10:00-14:00, 14:30-16:30