Plan de Acción Titorial do Máster en Enxeñaría Informática, aprobado en Xunta de Centro o 03/06/2016, pódese descargar aquí

 

Plan de Acción Titorial 2017/2018 – Informe final, Aprobado na Comisión de Calidade o 10/07/2018 (pdf)

Plan de Acción Titorial 2016/2017 – Informe final, Aprobado na Comisión de Calidade o 17/07/2017 (pdf)

Plan de Acción Titorial 2015/2016 – Informe final, Aprobado na Comisión de Garantía de Calidade o 27/06/2016 (pdf)