Plan de Acción Titorial do Grao en Enxeñaría Informática, aprobado en Xunta de Centro o 25/06/2019, pódese descargar aquí

Cronograma (pdf)

Relación de profesorado coordinador e titor (pdf)

Asignación do alumnado a titores/as (pdf)

Plan de Acción Tutorial 2018/2019 – Informe final, Aprobado na Comisión de Garantía de Calidade o 20/06/2019 (pdf)

Relación de profesorado coordinador e titor (pdf)

Asignación do alumnado a titores/as (pdf)

Plan de Acción Titorial 2017/2018 – Informe final, Aprobado na Comisión de Garantía de Calidade o 3/07/2018 (pdf)

Relación de profesorado coordinador e titor (pdf)

Asignación do alumnado a titores/as (pdf)

Plan de Acción Titorial 2016/2017 – Informe final, Aprobado na Comisión de Garantía de Calidade o 29/06/2017 (pdf)

Relación de profesorado coordinador e titor (pdf)

Asignación do alumnado a titores/as (pdf)

Plan de Acción Titorial 2015/2016 – Informe final, Aprobado na Comisión de Garantía de Calidade o 27/06/2016 (pdf)

Relación de profesorado coordinador e titor (pdf)

Asignación do alumnado a titores/as (pdf)

Plan de Acción Titorial 2014/2015 – Informe final, Aprobado na Comisión de Garantía de Calidade o 06/07/2015 (pdf)

Relación de profesorado coordinador e titor (pdf)

Asignación do alumnado a titores/as (pdf)

Plan de Acción Titorial 2013/2014, Aprobado o 10/07/2013  (pdf)

Plan de Acción Titorial 2013/2014 – Informe final, Aprobado na Comisión de Garantía de Calidade o 26/06/2014 (pdf)

Relación de profesorado coordinador e titor (pdf)

Asignación do alumnado a titores/as (pdf)

Plan de Acción Titorial 2012/2013 – Informe final, Aprobado na Comisión de Garantía de Calidade o 05/07/2013 (pdf)

Plan de Acción Titorial 2012/2013, Aprobado o 18/07/2012 (pdf)

Plan de Acción Titorial 2011/2012 – Informe Final, Aprobado na Comisión de Garantía de Calidade o 13/07/2012 (pdf)

Plan de Acción Titorial 2011/2012, Aprobado o 22/07/2011 (pdf)

Plan de Acción Titorial 2010/2011 – Informe Final, Aprobado na Comisión de Garantía de Calidade o 14/07/2011 (pdf)

Plan de Acción Titorial 2010/2011, Aprobado o 08/10/2010 (pdf)

Plan de Acción Titorial 2009/2010 – Informe Final, Aprobado na Comisión de Garantía de Calidade o 22/09/2010 (pdf)

Plan de Acción Titorial 2009/2010, Aprobado o 23/07/2009 (pdf)