O Centro ten implantado un Sistema de Garantía de Calidade que abarca tódalas titulación impartidas no mesmo, e que garante a revisión e mellora continua dos seus programas formativos, mellora baseada nas necesidades e expectativas dos grupos de interese.

Por outra banda, a nosa titulación de Graduado/a en Enxeñaría Informática foi a primeira en Galicia en recibir o Selo Internacional de Calidade EURO-INF que acredita o cumprimento dos estándares europeos no ámbito.