Sistemas e Servizos de Internet

Código: O06M132V03202
Acrónimo: SSI
Nome: Sistemas e Servizos de Internet
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer os novos elementos tecnolóxicos incorporados ao deseño de aplicacións on-line

Ser capaz de deseñar e desenvolver servizos de Internet facendo uso das tecnoloxías máis adecuadas

Ser capaz de deseñar, desenvolver, xestionar e distribuír contidos multimedia.

Explotar as capacidades dos dispositivos ubicuos para a súa integración con servizos de Internet.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet