Sistemas Reactivos

Código:
Acrónimo: SIRE
Nome: Sistemas Reactivos
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 3º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Saber diferenciar un sistema reactivo dun transformacional.

Coñecer e comprender os fundamentos teóricos dos sistemas de tempo real capaces de reaccionar ante estímulos.

Saber deseñar e implementar sistemas de tempo real capaces de reaccionar ante estímulos.

Coñecer, comprender e saber usar as tecnoloxías, marcos e librarías no ámbito da programación reactiva.

Saber identificar a hipótese de tempo real mellor adaptada a un contexto operativo reactivo concreto.

Saber verificar o correcto funcionamento dun sistema reactivo.

Departamento:
Guía docente: