Recuperación da Información

Código:
Acrónimo: RI
Nome: Recuperación da Información
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer, comprender e analizar a representación formal dos fenómenos lingüísticos asociados á recuperación de información.

Coñecer e saber aplicar os algoritmos, estruturas de datos e recursos que dan soporte aos procesos de recuperación de información.

Coñecer, comprender e saber usar as técnicas de recuperación de información.

Coñecer, comprender e saber usar as estratexias de presentación de resultados.

Coñecer, comprender e saber usar as tecnoloxías, marcos e librarías no ámbito da construción de sistemas de recuperación de información.

Coñecer, comprender e saber usar as medidas de calidade en procesos de recuperación de información.

Saber identificar as técnicas de representación documental, recuperación de información e presentación de resultados mellor adaptadas a un contexto operativo concreto.

Departamento:
Guía docente: